Menü
02 12.63 00

Krankenhaus Bethanien

Mitarbeitenden Sommerfest

​Erinnerung!

Mitarbeitenden Sommerfest am Freitag den 01. September von 18.00-22.00 Uhr rund um das Park Café.

(ungefähre) Übersetzung ins Solinger Platt:

​Niet verjeten, draan denken!

​Koumt all tesamen aam ierschten September, nen Friedag, tem eten, suppen, vertellen, Spaß hann un Pöhlsches schieten. Et jeht loss öm aihtien en jeht te eng öm tweiantwänteg Uhr rongk ummet Park Café.

 

Top